Czerwone Koszary w Kołobrzegu

W Kołobrzegu byliśmy już kilka razy, niemal zawsze wirtualna wizyta wiązała się z galerią zdjęć zabytku związanego z kołobrzeską twierdzą; nie inaczej jest i dzisiaj – dodaję zbiór zdjęć Czerwonych Koszar, czyli zespołu budynków koszarowych z 1900 roku, wzniesionych z czerwonej cegły dla piechoty niemieckiej (Infanterie-Kasserne). Choć obiekty brały udział w walkach w 1945 roku, zachowały…