Zamek w Działdowie

Dzisiejszą galerią przeniesiemy się do województwa warmińsko-mazurskiego, do Działdowa, gdzie zachował się zamek z XIV wieku. Wzniesiony przez Krzyżaków, w ciągu swej bogatej historii przechodził z rąk do rąk; w II poł. XVI stulecia został przebudowany w formach renesansowych. Podobnie, jak wiele innych zamków, w XIX wieku uległ częściowej rozbiórce, a kolejne straty obiekt poniósł w czasie…