Mury obronne w Grudziądzu

Wielokrotnie już dodawałem galerie kilkusetletnich baszt i bram miejskich, ale warto zwrócić także uwagę na same mury obronne pomiędzy tymi obiektami. Jako pierwsze pojawią się na stotom.pl XIV-wieczne mury obronne w Grudziądzu. W wyniku zawirowań historii, zwłaszcza w XIX wieku (decyzje o rozebraniu średniowiecznych obwarowań) i w czasie drugiej wojny światowej (zniszczenia w 1945 roku) do naszych…