Ruiny zamku w Szczytnie

Między jeziorami Długim i Domowym Małym, w Szczytnie, na początku XIV wieku zakon krzyżacki wzniósł najpierw drewniany (zniszczony w 1370 przez Litwinów), a następnie murowany zamek. Zbudowany został z cegły, na kamiennym cokole, na planie kwadratu o boku ok. 39 m. W XV i XVI wieku został zniszczony, ale w latach 1579-1581 przebudowany. Jednak od końca…