Dawny areszt garnizonowy w Kołobrzegu

Po twierdzach, budowanych w wielu miejscach i częściowo zachowanych pozostało wiele bardzo interesujących budynków, nie tylko związanych bezpośrednio z działaniami militarnymi. Zalicza się do nich między innymi dawny areszt garnizonowy w Kołobrzegu. Od XVIII wieku wzdłuż rzeki Parsęty budowano szereg obiektów koszarowych, wśród nich także dwupiętrowy areszt, stanowiący w późniejszym czasie także posterunek żandarmerii wojskowej, czy…