Mauzoleum Wegnerów w Ostaszewie

We wsi Ostaszewo pod Toruniem znajduje się bardzo ciekawy zabytek, związany z właścicielami okolicznych dóbr w latach 1858-1942, rodziną Wegnerów. Poza pałacem (którego galerię także wkrótce przedstawię), do dziś zachowało się mauzoleum, w ogólnodostępnej części pałacowego parku. Wzniesione w 1891 roku na planie rotundy, z wejściem od południa, jest dziś nadal używane, ale pełni już…