Zamek w Nidzicy

Przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego; dziś galeria dla miłośników średniowiecznych obiektów warownych – to zamek w Nidzicy. Pochodzący z przełomu XIV i XV wieku obiekt został wzniesiony przez Krzyżaków; w wyniku różnych historycznych zawirowań, w ciągu następnych stuleci przechodził z rąk do rąk, zmieniając zarazem swoje funkcje (m.in. w XIX wieku został zaadaptowany na sąd…