Straż pożarna Podgórza w Toruniu

Pod tą, nieco zawiłą, nazwą dzisiejszej galerii kryje się ciekawy zabytek z początku XX stulecia – siedziba straży pożarnej. Obiekt został wzniesiony w latach 1905-1907 i służył Podgórzowi – wówczas niezależnej miejscowości, przyłączonej do Torunia w 1938 roku. W latach 20-tych minionego wieku potrzeby lokalowe miejscowej straży pożarnej wymogły rozbudowę i przebudowę obiektu. Mimo to,…