Skarby Fortu V

Cała Twierdza Toruń jest wyjątkowym skarbem, ośmielę się stwierdzić, że na skalę światową, o którego wartości wciąż niektórzy nie zdają sobie chyba sprawy. Ale nie to jest tematem dzisiejszego wpisu. Cała Twierdza to skarb, ale i poszczególne jej elementy zawierają swoje własne skarby – niezwykłe historie, często naznaczane wydarzeniami tragicznymi, zachowane elementy wyposażenia, czy ślady…