Dawny przytułek dla sierot Lachmana w Grudziądzu

W Grudziądzu, dość mocno doświadczonym przez niszczycielskie działania II wojny światowej, do naszych czasów dotrwał jeden tylko budynek o judaistycznej architekturze – to dawny przytułek dla sierot Lachmana. Wzniesiony został w 1873 roku, jako dom dla sierot żydowskich z Prus Zachodnich. Poza tą podstawową funkcją mieścił także synagogę pomocniczą. Od lat 20. minionego wieku służy…