Pocztówki z PRL – 33

TORUŃ – Ratusz Staromiejski (obecnie muzeum) – gotyckie podziemia wschodniego skrzydła (po konserwacji w 1959 r.), fot. J. Gardzielewska, Biuro Wydawnicze „Ruch”, ????