Domek Kata w Koszalinie

Od 1464 do 1893 roku w Koszalinie funkcjonowało stanowisko kata, dla którego w XV wieku wzniesiono dom, nazywany po dziś dzień Domkiem Kata. To niewielki budynek przy dzisiejszej ulicy Grodzkiej, naprzeciwko parku. Ostatni koszaliński kat mieszkał w nim aż do lat 30. XX wieku; dziś obiekt ten jest siedzibą Teatru Propozycji Dialog. Zadbany, z uwidocznionymi…

Dzień Wszystkich Świętych na Cmentarzu Garnizonowym

Jest takie miejsce w Toruniu, na które może niekoniecznie zwracamy na co dzień uwagę, przechodząc ulicą Grudziądzką, bądź Przy Kaszowniku, bądź też PCK, nie mówiąc już o schowanej ulicy Przy Wełnianym Rynku. Bo miejsce to leży właśnie pomiędzy tymi czterema ulicami, już od 1839 roku. To Cmentarz Garnizonowy. Dziś nie będę go opisywał – to…