Poczta w Kołobrzegu

Dzisiejszą galerią powracam do tematyki zabytkowych, neogotyckich urzędów pocztowych z XIX wieku. Kolejnym przykładem tak wyjątkowego, architektonicznie urozmaiconego, ale zarazem dostojnego obiektu jest gmach poczty w Kołobrzegu. Wzniesiony w roku 1884, nadal służący swoim pierwotnym celom, został w 2006 roku wyremontowany, dzięki czemu prezentuje się bardzo dobrze (z wyjątkiem okien – nie zachowano spójności w…

Toruń na starych pocztówkach – 10

Jednym z najbardziej magicznych, najbardziej wyjątkowych miejsc w Toruniu są średniowieczne mury miejskie. Do naszych czasów zachowała się ich tylko część – o czym już wielokrotnie wspominałem; to część południowa, która władzom pruskim w XIX wieku nie przeszkadzała w rozbudowie miasta. Na prezentowanej dziś pocztówce widzimy Basztę Żuraw, pełniącą funkcję, od której pochodzi jej nazwa,…