Dawny klasztor klarysek w Bydgoszczy

Przy okazji poprzedniej wizyty w Bydgoszczy zaprezentowałem galerię kościoła Klarysek pw. Wniebowzięcia NMP. Ze świątynią tą związany jest nieodłącznie klasztor Klarysek, położony tuż obok, którego historia sięga XV wieku, a obecnego budynku – 1618 roku (starsza część). W następnych stuleciach obiekt podlegał przeobrażeniom (m.in. w XVII wieku wzniesiono krużganki, zburzone w wieku XVIII); w 1878…