Pocztówki z PRL – 28

TORUŃ – Kawiarnia „Pod Modrym Fartuchem” (dawna gospoda założona wg tradycji w 1439 r.) Kamieniczka przebudowana w ok. 1700 r., fot. J. Siudecki, Biuro Wydawnicze „Ruch”, data wydania nieznana