Kolejowa wieża ciśnień w Trzebiatowie

Dzisiejszą galerią powracamy do tematów kolejowych, do zabytków techniki, dodając 10 zdjęć kolejowej wieży ciśnień w Trzebiatowie. Ten, ponad 100-letni obiekt, już nie użytkowany, został jedynie prowizorycznie zabezpieczony przed wandalizmem, poprzez zamurowanie drzwi wejściowych. Poza tym wieża jest zdana sama na siebie – dziś góruje nad okolicą, ale – poddawana ciągłemu oddziaływaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych…