Brama Lubawska w Nowym Mieście Lubawskim

Przenosimy się na chwilę na granicę województwa warmińsko-mazurskiego, do Nowego Miasta Lubawskiego, gdzie – wśród kilku interesujących zabytków – możemy podziwiać Bramę Lubawską, zwaną także Łąkowską. To zabytek pochodzący z XIV wieku, choć na przestrzeni dziejów uległ przeobrażeniom (m.in. w XVIII wieku zlikwidowano drewniane ganki, obiegające zwieńczenie). Co ciekawe, brama ta nie od początku była…