Pocztówki z PRL – 27

TORUŃ – Ratusz Staromiejski z XIII-XIV w., przebudowany w 1603 i odbudowany w latach 1722-1737. Wieża z ok. 1260 r., wg fotografii barwnej A. Stelmacha, Biuro Wydawnicze „Ruch”, wysłana w 1975 r.

Reduta Bagienna (Morast) w Kołobrzegu

Zgodnie z obietnicą dzisiejsza galeria dotyczy Pomorza Zachodniego – odwiedzamy, nie po raz pierwszy i nie ostatni, Kołobrzeg, dodając kilkanaście zdjęć zachowanego elementu tamtejszej twierdzy – Reduty Bagiennej (Morast). Zabytek ten pochodzi z lat 1770-1774, niestety, nie zachował się do naszych czasów w całości (m.in. most zwodzony zastąpiła atrapa). Dziś sama reduta i jej otoczenie…