Cech Rzemiosł Różnych w Grudziądzu

Po raz drugi odwiedzamy bogaty w zabytki Grudziądz, dziś dodając galerię obiektu mniej znanego – siedziby Cechu Rzemiosł Różnych. Obiekt ten, pochodzący z końca XIX lub początku XX wieku jest siedzibą jednej z najstarszych organizacji w Grudziądzu, zrzeszającej różnych rzemieślników działających w mieście. Budynek ten jest przebogaty w wiele detali architektonicznych i tylko żal, że…