Poczta w Darłowie

Urzędy pocztowe, wzniesione pod koniec XIX lub na początku XX wieku, zwłaszcza na ziemiach zaboru pruskiego, niezależnie od wielkości miasta (które miało zawsze wpływ na wielkość samego gmachu urzędu), projektowane były i budowane tak, by wyróżniać się wśród innych budynków; nie inaczej jest z pocztą w Darłowie; nie posiada ona może zbyt wielu detali architektonicznych,…