Pocztówki z PRL – 23

TORUŃ – Brama Mostowa. W głębi fragment Dworu Mieszczańskiego,fot. A. Czarnecki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle, wysłana 09.03.1962.