Dawna szkoła powszechna na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu

Dzisiejszą galerią wracamy na ulicę Sienkiewicza w Toruniu, dawniej Szkolną. Przy części południowej tejże ulicy, w latach 80-tych XIX wieku wzniesiono, a następnie rozbudowano, szkołę powszechną na Przedmieściu Bydgoskim (Bromberger Vorstadt Schule). Dziś nadal pełni ona funkcje edukacyjne, będąc jedną z kilku siedzib Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Budynek znajduje się w dobrym stanie, choć szkoda,…