Ratusz w Gniewkowie

W niewielkich miasteczkach, których gwałtowny rozwój miał miejsce m.in. na przełomie XIX i XX w., do dziś można spotkać sporo budynków wówczas wzniesionych, a które niezbędne były – a często służą nadal – do prawidłowego funkcjonowania miasta, tj. wodociągi, elektrownia, rzeźnia, poczta, a także ratusz, stanowiący zawsze o randze miasta. Nie inaczej jest w Gniewkowie,…