Dawna poczta w Otłoczynie

Nie oddalimy się zbyt mocno od Torunia i zawitamy dziś do Otłoczyna, by dodać kilka zdjęć dawnej poczty. Obecnie obiekt ten pełni funkcje mieszkalne. Powstał prawdopodobnie w II połowie XIX wieku, jako część osady kolejowej – ważnej, bo leżącej przy granicy prusko-rosyjskiej. Wraz z budynkiem dworca, obiektami wspomagającymi (nastawnia kolejowa), oraz – jeszcze nie prezentowaną…