Pocztówki z PRL- 15

TORUŃ – Średniowieczne wywieszki cechowe przy ulicy Krzyżackiej, wg fotografii barwnej A. Stelmacha, Biuro Wydawnicze „Ruch”, wysłana 24.07.1969.

Dawna stacja ratownictwa morskiego w Jastarni

A dziś – ciekawostka: pierwsza galeria z nowej grupy zabytków – dawna stacja ratownictwa morskiego w Jastarni. W tej nadmorskiej miejscowości byliśmy już kiedyś, przy okazji m.in. dość obszernej galerii zdjęć latarni morskiej; dzisiejsza galeria ukazuje zabytek nieco schowany wśród drzew i krzewów oraz wydm. Niestety, nie znalazłem nigdzie obecnego przeznaczenia budynków, ale widać, że…