Drugi młyn w Lubiczu

Ponownie zaglądamy do podtoruńskiego Lubicza – dość dawno temu dodałem galerię zespołu młynów na Drwęcą; to jednak nie jedyne tego typu zabytkowe obiekty w Lubiczu. Z powodu przepływającej przez miejscowość Drwęcy oraz przez fakt, iż stanowiła ona przez wiele lat naturalną granicę pomiędzy Prusami a Rosją, stąd obecność dwóch młynów, po obu stronach rzeki. Dzisiejsza…