Pałac w Antoninie

Galerii z województwa wielkopolskiego na blogu nie ma jeszcze zbyt wiele, ale wśród już istniejących można od dzisiaj wyróżnić 3 grupy zabytków: forty, wiatraki i pałace – po pałacu w Wąsowie, dzisiaj dodaję galerię niezwykłego pałacu w Antoninie. Niezwykłość tego obiektu polega na materiale, z jakiego został wzniesiony – tj. główna konstrukcja z drewna, fundament…

Pocztówki z PRL – 11

TORUŃ – Gotyckie mury miejskie z 1. poł. XIV w. – widok od strony Wisły (Bulwar Filadelfijski), fot. W. Żyła, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.