Pomniki i tablice pamiątkowe Torunia – cz. 2

Kontynuuję cykl dotyczący pomników i tablic pamiątkowych Torunia. Dziś przedstawię tablicę pamiątkową Ernesta Malinowskiego. Jest to tablica stosunkowo młoda, gdyż odsłonięta została uroczyście 27 maja 1999 r. Wmurowana została w zachodni przyczółek mostu kolejowego, obok dworca kolejowego Toruń Miasto, a powstała dla upamiętnienia nadania mostowi kolejowemu imienia Ernesta Malinowskiego (1818-1899), inżyniera, który zasłynął zwłaszcza z…