Pocztówki z PRL – 2

Toruń – gotycki ratusz staromiejski z 1393 r. przebudowany w latach 1603 i  1722-1737, wieża z ok. 1260 r.; lata 60-te (data podpisu: 23.03.1967), fot. K. Jabłoński, Biuro Wydawnicze „Ruch”.