Gorzelnia w Kawęczynie

Wracamy do województwa kujawsko-pomorskiego, dodając galerię bardzo mało znanego i – z pewnością (sądząc po stanie, w jakim się znajduje) – zapomnianego zabytku, tj. gorzelni we wsi Kawęczyn (pow. inowrocławski). Zbudowana w 1886, należąca do właścicieli majątku Kawęczyn, z pewnością została nieco przebudowana na przestrzeni lat, jednak zachowała cechy architektoniczne swej epoki. Dziś, opuszczona, otoczona…