Kościół pw. św. Marcina w Grążawach

Dziś zaglądamy w rejony Brodnicy, do wsi Grążawy, gdzie od XVIII wieku stoi kościół pw. św. Marcina. Co charakterystyczne, zbudowany został z drewna, podobnie, jak stojąca obok dzwonnica oraz kaplica pogrzebowa. Kilka lat temu przeprowadzono gruntowny remont kościoła wraz z konserwacją jego wyposażenia (najcenniejszy – obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w.). Dzięki temu…