Dworzec kolejowy w Płużnicy

Studiując Atlas Linii Kolejowych Polski (autorzy: R.Stankiewicz, M.Stiasny) łatwo zauważyć, iż Polska pokryta była dość gęstą siecią linii kolejowych; dotyczy to zwłaszcza ziem dawnego zaboru pruskiego; była, gdyż znaczna ich część albo nie nadaje się do użytku, albo została po prostu rozebrana. Do tej drugiej grupy należy, powstała w 1901 linia łącząca cukrownie w Chełmży…