Dawny szpital wojskowy w Gdańsku

Troszkę szybciej zaglądamy do Gdańska, z racji przypadającej jutro rocznicy wybuchu II wojny światowej – w przypadku stolicy Pomorza można znaleźć sporo zabytków związanych z wydarzeniami września 1939. Z pewnością, jednym z najbardziej charakterystycznych jest obecny budynek Poczty Polskiej (Urząd Pocztowy Gdańsk 1), broniony bohatersko przez pocztowców przez ponad 14 godzin. Pierwotnie obiekt ten, zbudowany…

Wojskowa wieża ciśnień w Toruniu

Dzisiaj prezentuję galerię kolejnej wieży ciśnień w Toruniu. Nie jest to ani miejska, ani kolejowa wieża, a znajdująca się pierwotnie na terenie jednostki wojskowej (obecnie na toruńskim Podgórzu, na osiedlu zaadaptowanym z dawnych koszar). Niestety, ten bardzo mało znany zabytek ulega ciągłej dewastacji, stanowiąc dzisiaj postępującą ruinę. Szkoda, bo to nietypowy obiekt, ale też wskazujący,…

Kościół ewangelicki w Wieldządzu

Powracamy do województwa kujawsko-pomorskiego, odwiedzając wieś Wieldządz niedaleko Wąbrzeźna, w której – od przeszło stu lat – stoi ewangelicki kościół. Opuszczony w 1945 przez wiernych, nie powrócił już nigdy do swej pierwotnej funkcji, nawet w innym wyznaniu. W latach 90-tych ubiegłego wieku stał się słynny za sprawą organizowanych wewnątrz dyskotek. Dziś stoi zupełnie opuszczony i…

Dworzec kolejowy w Kowarach

Powracamy w klimaty górskie, a do tego – kolejowe, korzystając ze zdjęć, jakie udało mi się zrobić w czerwcu br. w Sudetach – dzisiaj galeria dworca kolejowego w Kowarach. Zabytek ten, o ciekawej architekturze, stoi jeszcze na swym miejscu chyba tylko dlatego, że w części jest użytkowany jako obiekt mieszkalny. Linia kolejowa, przy której znajduje…

Dawne koszary Reiter-Kaserne w Gdańsku

Powracamy na chwilę do Gdańska, dodając galerię dawnych koszar Reiter-Kaserne. Dawnych, gdyż dzisiaj nie pełnią już swojej pierwotnej, wojskowej funkcji. Powstałe w latach 1868-1873, przeznaczone dla stacjonujących w nich grenadierów lub piechoty, pozostawały w rękach wojska aż do 1992 (1945-1992 Wojska Polskiego), kiedy to zostały przejęte przez Akademię Muzyczną, która – po dostosowaniu do obiektu…

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brodnicy

W maju br. wizytowaliśmy Brodnicę, dodając 2 galerie (Brama Chełmińska, ruiny zamku). Dziś kolejny zbiór zdjęć z tego miasta, prezentujący kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski. Obecnie jest to świątynia rzymskokatolicka, lecz od wybudowania w latach 1827-1830 aż do 1945 roku znajdowała się w rękach ewangelików. Z ciekawostek warto przytoczyć, iż zabytek ten (wpisany do…

Kolejowa wieża ciśnień w Toruniu

Kilka miesięcy temu zaprezentowałem miejską wieżę ciśnień w Toruniu, wchodzącą w skład całego kompleksu wodociągów Bielany; nie jest to jedyny zabytek z tej grupy w Grodzie Kopernika – dziś dodaję galerię kolejowej wieży ciśnień, wzniesionej w latach 1941-1943 na południe od Wisły, w dzielnicy Podgórz. To potężny i bardzo wysoki obiekt, nadal użytkowany zgodnie z…

Dawny szpital dla niemowląt w Bydgoszczy

Pod koniec maja br. miałem okazję wizytować Bydgoszcz, dzięki czemu dało mi się zrobić sporo zdjęć bardzo ciekawych, także mniej znanych zabytków. Jednym z nich jest dawny szpital dla niemowląt (określany także jako klinika dla małych dzieci), powstały na początku XX w., przez szereg lat mieszczący różne instytucje (najczęściej związane z opieką medyczną nad dziećmi).…

Dworzec kolejowy w Płużnicy

Studiując Atlas Linii Kolejowych Polski (autorzy: R.Stankiewicz, M.Stiasny) łatwo zauważyć, iż Polska pokryta była dość gęstą siecią linii kolejowych; dotyczy to zwłaszcza ziem dawnego zaboru pruskiego; była, gdyż znaczna ich część albo nie nadaje się do użytku, albo została po prostu rozebrana. Do tej drugiej grupy należy, powstała w 1901 linia łącząca cukrownie w Chełmży…

Kościół pw. św. Ducha w Warszawie

Dzisiejszą galerią zaglądamy ponownie do Warszawy, prezentując kilka zdjęć kościoła pw. św. Ducha. Nie jest to zabytek zapomniany, nieznany i zaniedbany; wręcz przeciwnie – po zniszczeniach w 1944 został odbudowany w 1956 i dziś prezentuje się znakomicie. Jest to jednak zabytek bardzo ciekawy, będący przedstawicielem bardzo licznej grupy obiektów sakralnych stolicy, będących świadkami trudnej, ale…