Dawna preparanda katolicka w Toruniu

Kwiecień zamykamy kolejną galerią z cyklu „szkoły Torunia”, prezentując budynek dawnej preparandy katolickiej (obecnie: V Liceum Ogólnokształcącego). Preparandy były szkołami przygotowawczymi przy seminarium nauczycielskim do zawodu nauczyciela – w Toruniu na przełomie XIX i XX wieku wybudowano gmachy zarówno szkół katolickich, jak i ewangelickich. Obok kilku innych obiektów zabytkowych (których galerie również dodam wkrótce na…