Dawna pastorówka w Wąbrzeźnie

W nowym roku nie wizytowaliśmy jeszcze Wąbrzeźna; czas więc najwyższy, by nadrobić zaległości i dodać galerię kolejnego zabytku (nie wpisanego jednak do konserwatorskiej ewidencji), tj. dawnej pastorówki, a obecnie – ochronki. Obiekt ten, zbudowany w latach 1893-1894, spełniał pierwotnie funkcje siedziby parafii (a później – także diecezji) ewangelickiej. Pomimo widocznych przekształceń, zachował bardzo ciekawy architektonicznie…