Brama Słupska w Sławnie

Tak, jak obszar Starego Miasta w Sławnie od południa zamyka Brama Koszalińska, tak od północy rolę tę spełnia Brama Słupska. Oba zabytki są do siebie bardzo podobne; u podstawy zbudowane z kamienia polnego, powyżej z cegły, posiadają nawet zbliżone (lub identyczne) szczegóły architektoniczne. Także pierwsze wzmianki o obu bramach pochodzą z tego samego okresu (lata…