Kolejowa wieża ciśnień w Działdowie

Miejska wieża ciśnień to nie jedyny tego typu obiekt w Działdowie. Ten ważny węzeł kolejowy posiada od ok. 1900 roku także wieżę ciśnień, zbudowaną w obrębie stacji i służącą niegdyś kolei. Obiekt jest bardzo ciekawy architektonicznie i w dość dobrym stanie; wieżę można łatwo zobaczyć, pokonując DK 544 – ulice: Lidzbarską – Karola Małłka. Miejmy…