Cmentarz ewangelicki w Łubiance

Dzisiejsza galeria związana jest zarówno z miejscem, które odwiedziliśmy 3 dni temu, jak i zbliżającym się 1 listopada. Dodaję bowiem 6 zdjęć cmentarza ewangelickiego w Łubiance. Tego typu zabytki były już prezentowane na blogu (m.in. w Brzozówce), jednak ta galeria jest wielce wymowna – cmentarz jest tak zaniedbany, zarośnięty krzakami, trawą i drzewami, że na…

Dworzec kolejowy w Łubiance

Niemalże 3 tygodnie temu zaprezentowałem dworzec kolejowy w Pigży, obchodzący w tym roku – jak cała, nie istniejąca już, linia kolejowa 246 – setne urodziny. Dziś dodaję galerię kolejnego obiektu dworcowego na wspomnianej linii – tym razem w Łubiance. Jest to typowy obiekt z początku ubiegłego wieku, podobny do pozostałych na trasie. W jednym jednak…

Bazylika archikatedralna pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda

Dziś zaglądamy do dawno już nie odwiedzanego Gdańska, konkretnie do jego dzielnicy – Oliwy, dodając galerię bazyliki archikatedralnej. Jest to zabytek zarówno stary, piękny, zadbany, jak i znany; mimo to postanowiłem wspomnieć o nim na blogu. Tylko wspomnieć, gdyż kilkunastozdjęciowa galeria nie jest w stanie pokazać pełna piękna tejże świątyni. Mobilnym i dysponującym czasem polecam…

Brama Słupska w Sławnie

Tak, jak obszar Starego Miasta w Sławnie od południa zamyka Brama Koszalińska, tak od północy rolę tę spełnia Brama Słupska. Oba zabytki są do siebie bardzo podobne; u podstawy zbudowane z kamienia polnego, powyżej z cegły, posiadają nawet zbliżone (lub identyczne) szczegóły architektoniczne. Także pierwsze wzmianki o obu bramach pochodzą z tego samego okresu (lata…

Brama Koszalińska w Sławnie

Pozostajemy w czasach sprzed kilku wieków, a dokładnie w XV stuleciu, z którego to pochodzą pierwsze wzmianki o Bramie Koszalińskiej, będącej ważnym elementem obwarowań zachodniopomorskiego Sławna, które swego czasu odwiedziliśmy galerią poczty. Pomimo przemian urbanistycznych, jakim poddawane były miasta od XIX wieku, w wielu z nich zachowały się takie właśnie perełki architektury obronnej, dziś nie…

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Biskupicach

Z dużego miasta przenosimy się na chwilę na wieś – do Biskupic w powiecie toruńskim, gdzie od XVII wieku stoi kościół pw. św. Marii Magdaleny. Postawiony z kamienia polnego, w miejsce poprzedniego – drewnianego, dzięki renowacjom w latach: 1924, 1967, 1985-1988 i 2003-2005 prezentuje się jako zabytek zadbany, nadal służący swoim pierwotnym celom. Jest doskonale…

Dawna obywatelska szkoła męska w Toruniu

Zaglądamy ponownie do Torunia, dodając galerię XIX-wiecznego obiektu, znanego obecnie jako filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (na rogu ulic: Jęczmiennej i Prostej). Pierwotnie budynek ten został wzniesiony jako obywatelska szkoła męska. Posiadający ciekawe detale architektoniczne, stanowi początek kolejnego działu zabytków – szkół, których – chociażby w samym właśnie Toruniu – jest wiele i które pojawią się…

Dworzec kolejowy w Pigży

Pozostaniemy przez chwilę w tematyce kolejowej, przenosząc się w okolice Torunia. Do 1992 roku można było dojechać pociągiem z Grodu Kopernika do Unisławia (do 1991 roku nawet do Chełmna). Kolejna, niezrozumiała decyzja PKP pozbawiła tę część województwa kujawsko-pomorskiego szybkiej i bezpiecznej możliwości transportu. Linia 246 została rozebrana – pozostały po niej jedynie dworce, także we…

Kolejowa wieża ciśnień w Działdowie

Miejska wieża ciśnień to nie jedyny tego typu obiekt w Działdowie. Ten ważny węzeł kolejowy posiada od ok. 1900 roku także wieżę ciśnień, zbudowaną w obrębie stacji i służącą niegdyś kolei. Obiekt jest bardzo ciekawy architektonicznie i w dość dobrym stanie; wieżę można łatwo zobaczyć, pokonując DK 544 – ulice: Lidzbarską – Karola Małłka. Miejmy…

Miejska wieża ciśnień w Działdowie

Dziś zajrzymy do miasta, w którym jeszcze nie byliśmy – do Działdowa w województwie warmińsko-mazurskim. W centrum miasta, na sztucznie usypanym wzgórzu, stoi – obchodząca w tym roku swoje setne urodziny – wieża ciśnień, stanowiąca do 1993 niezbędne ogniwo w zaopatrzeniu Działdowa w wodę. Wyłączona z eksploatacji, znajduje się dziś w rękach prywatnej firmy, która…