Poczta w Sławnie

Dzisiejszą galerią zaglądamy do miasta, które na blogu pojawia się po raz pierwszy – do Sławna, gdzie od 1905 stoi – bardzo bogaty architektonicznie – gmach poczty. Zadbany, cały czas użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jest jednym z tych zabytków, które nie zginęły; jest także przykładem, jak wielką wagę przykładano ponad 100 lat temu do wyglądu…