Kolejowa wieża ciśnień w Kowalewie Pomorskim

Znów zaglądamy do Kowalewa Pomorskiego, kilka kilometrów od centrum miasta, w okolice głównego dworca kolejowego. Przy peronie pierwszym przycupnęły tam dwie wieże ciśnień, których stan jest głęboko niepokojący. Pierwsza, o „klasycznym” wyglądzie (tzw. „grzybek”), wydaje się być w stanie nie najgorszym, ale to być może dlatego, iż zamurowano do niej wejście, uniemożliwiając tym samym dewastację…

Druga kolejowa wieża ciśnień w Kowalewie Pomorskim

Choć to druga kolejowa wieża ciśnień na stacji Kowalewo Pomorskie, to jest prawdopodobnie młodszą z obu kowalewskich wież. Zbudowana z cegły na planie czworoboku jest dziś w złym stanie – wejście do niej jest, niestety, otwarte, co pozwoliło wandalom zniszczyć mocno wnętrze. Pozostaje pytanie, czy – jako obiekt zbędny pod względem swojej pierwotnej funkcji –…