Poczta w Kowalewie Pomorskim

Jeszcze jedna część rozgrzewki przed kilkoma większymi galeriami z Kowalewa Pomorskiego – zaledwie 4 zdjęcia, ale obiektu, który – na co dzień – może wydawać się banalny, a jednak ma swój urok. Dotychczas nie znalazłem dokładnych danych odnośnie budynku poczty (bo o nim mowa), lecz zdecydowałem się nie pomijać go na blogu. Takich obiektów będzie…